Lunaris

El 9 d’octubre de 2022 a les 22.55 la lluna plena aconseguirà la seua màxima plenitud en la latitud 39.53, el paral·lel que solca el cel de Foios. Un tamís flotant entre el poble i l’Horta filtrarà la seua llum i el seu reflex es veurà directament sobre un xicotet toll d’aigua condensada després de 18 dies.

Durant segles, els agricultors valencians van atendre el moviment dels astres per a planificar les seues collites. Ja siga aprofitant la gravetat per a portar les aigües per les séquies o en conjurar-se amb els insectes per a controlar les plagues, els humans durant segles hem sigut conscients de la nostra dependència del territori que ens envolta.

Lunaris és un espai efímer en l’horta valenciana que proposa tornar a mirar els cossos celestes per a compassar els nostres ritmes, rescatant l’observació del calendari lunar agrícola valencià. Un espai ritual la geometria del qual respon a l’observació de la lluna creixent entre el 23 de setembre i el 9 d’octubre.

Durant els matins, l’espai reutilitzarà els plàstics agrícoles per a generar una atmosfera de confort. I cada nit, es convertirà en un mirador de les estreles les interpretacions de les quals permetran connectar-nos als sabers ancestrals que ens han alimentat a l’Horta Nord.

La Quarta Pell és una plataforma que tradueix els processos que sustenten la vida humana a les ciutats. Ho fa a través de situacions hedonistes on l’especulatiu, el material i el festiu participen de la cura del mitjà. Formada per arquitectes i artistes, participa de processos interdisciplinaris sensibles amb els ecosistemes on s’insereix, sempre amb l’objectiu de construir vincles perdurables.