by Elsa Yranzo
Creative Food Studio

Instal·lació participativa entre la màquina i l’humà, on la màquina desdibuixa el paisatge agrícola i l’humà el torna a dibuixar. Una metàfora experiencial de la destrucció i la restitució dels paisatges i les persones en l’Horta Valenciana.

Una interacció amb la “terra” que pretén fer-nos reflexionar sobre els paisatges Antròpics creats en funció d’unes certes exigències humanes i de les seues conseqüències. Alhora, també pretén generar una nova acció per part dels participants amb la finalitat de restituir l’Horta treballant des d’una visió basada en la utopia.

[Utòpic / Resttución]

Un Paisatge Utòpic, vol dir etimològicament . La utopia deixa de ser filosofia per a convertir-se en operativitat real i virtual. La construcció dels territoris que habitem comença a ser dislocada per una nova manera d’entendre la terra, el territori i allò humà. Ara podem recrear i restituir territoris a voluntat, generant així nous mapes, nous paisatges més amables i sostenibles.

Per a la creació d’aquest nou paisatge antròpic i utòpic usem la terra com a element primordial. El component que crea territori, els paisatges, la vida… que nodreix i crea.

En contraposició a la màquina com a artifici de la velocitat i la manca d’ànima. La pala, allò que reconstrueix. Des del xicotet gest humà de reposar aquella terra que ha sigut remoguda, com a ritual per a recuperar aqueix paisatge que ens nodreix des de l’essencial al físic. Persona a persona, reparant, en comunitat, allò que ha sigut destruït.

Som un estudi de food design & food art a Barcelona: Creative Food Studio Bcn.

Dissenyem, produïm, comissariem i mentoritzem projectes amb menjar amb l’objectiu de transformar, inspirar, fer reflexionar i generar nous vincles entre el menjar i les persones a través del disseny, l’art, la innovació i la bellesa.

Hem treballat per a Hermès, Carolina Herrera, BMW, Mcallan, Rituals, Ibèria…, entre altres marques, museus i restaurants.

Investiguem i divulguem continguts com a nous experiments científics, ingredients, receptes, espais, utensilis… que espenten els límits de la cuina per a mostrar com els rituals de fer i menjar ens poden connectar cultural, social i políticament.