7—17 d’octubre
Turisme Carraixet—Horta nord

[OBERT PER OBRES] CONSTRUINT UN FUTUR PER A l’HORTA 

El present dibuixa un futur incert per a un paisatge cultural de valor excepcional com és el de l’Horta de València. En aquest context d’inestabilitat una estructura de bastimentada, que busca establir un joc de proporcions i equilibris, anuncia la construcció d’un futur estable i perdurable en el temps per a aquest paisatge. La seua materialització utilitzant elements que fàcilment es troben en l’horta, dona forma a un espai de trobada i reivindicació des del qual repensar un futur per a aquest entorn. Aquesta instal·lació efímera pretén crear les condicions necessàries perquè nasquen i es desenvolupen noves iniciatives, com si d’un viver es tractara, a través d’activitats participatives que reflexionen sobre la producció sostenible i saludable, la gestió i ordenació territorial d’aquests paisatges i la seua protecció mediambiental. 

En acabar el festival, el pavelló serà desmuntat i els seus materials reutilitzats i reciclats.  En el temps perdurarà la reflexió a la qual aquesta estructura haurà donat suport.

Clausell st., Isho, El Fabricant d’Espheras, Maribel Alba

Coneixedors de la riquesa que guarda l’horta valenciana i la necessitat de posicionar-nos enfront d’aquest paisatge cultural des d’una diversitat de posicions, escales i disciplines que ens ajuden a posar en valor i preservar la seua riquesa, el conjunt d’estudis i professionals que integren aquest equip posseeix una àmplia experiència en l’àmbit del disseny, l’interiorisme, l’arquitectura, el paisatge i el territori. Aquest consta de 4 parts, que han permés el treballar la proposta a cadascuna de les escales, d’una banda El Fabricant d’Espheras i Maribel Alba Dorado que han treballat l’escala més arquitectònica, i per un altre Isho Design i Clausell studio que han treballat més la part de detall.