NOMAD
LAND

Instal·lació dedicada al desplaçament i la cultura de l’atemporalitat.
La col·lectiva RESTO ha recreat un xicotet hort nòmada com a crítica a aqueix afany de consumisme per les fruites i verdures fora de temporada.
Nomadland ”la terra nòmada” és un hort en moviment, l’hort que cull el que vol
on vol.
És l’hort explotat en el qual hem convertit la nostra terra, en el qual és igual l’època de l’any que portarem de terres llunyanes el que ací no podem consumir per l’estació de l’any en la qual estem.
Hui dia, s’ignora l’estil de vida del producte de proximitat. Formem part d’un consum de productes d’un mercat global.
Aquesta instal·lació és un crit d’atenció a la nostra mena de consum de les collites.
El producte de temporada, l’agricultura tradicional amb els seus ritmes, ha deixat d’existir de la manera que el coneixíem fa anys

Resto és el projecte personal de Pablo i Patricia Bolinches.
Projecte en el qual pretenem (com en un bon partit de tennis) restar a l’espectador.
Projecte en el qual partim des de la reflexió i l’estudi de l’entorn per a restar aqueixa part que volem ressaltar o llevar.
Resto és un projecte on tirem la resta en cada plantejament per a arribar a la resta d’un tot.