7—17 d’octubre
Turisme Carraixet—Horta nord

“Talaia”

Talaia: 1. f. Torre feta comunament en lloc alt, per a registrar des d’ella el camp o la mar i donar avís del que es descobreix. 3. f. Estat o posició des de la qual s’aprecia bé una veritat. La talaia té condició de límit, generant una doble lectura entre la visió pròxima des de l’urbà i la visió llunyana des del territori. Per a la seua formalització, s’utilitzen els materials i eines que ens proporciona el lloc on s’enclava i la manera amb la qual el treballen els seus agricultors. Utilitzant el palot de fusta com a unitat constructiva de mesura. És un element per a ser vist, un cartell anunciador. I al seu torn, és lloc des del qual mirar allò que es reivindica, l’horta.

Nituniyo + memosesmas

Nituniyo + memosesmas formen un equip pluridisciplinari on combinen i comparteixen el seu coneixement en les diferents àrees en les quals desenvolupen el seu treball, sent l’arquitectura el nucli comú ens ells. Buscant desenvolupar els projectes des de la seua conceptualització inicial fins al muntatge últim. Compatibilitzant al seu torn l’exercici professional amb la realització de tallers, docència, participació en festivals i congressos. Tractant de generar un procés de transmissió i aprenentatge de coneixements en cadascun d’ells.